Privātuma politika (turpmāk tekstā “Šī politika”) sniedz informāciju par to, kādā veidā Game Lounge Limited apstrādā informāciju un personas datus, ko esat mums sniedzis un, kas ļauj mums efektīvi pārvaldīt jūsu attiecības ar mums.

Privātuma politika attiecas uz mūsu vietnēm, lietojumprogrammām, produktiem un/vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šo privātuma politiku vai kuriem nav atsevišķas privātuma politikas (turpmāk tekstā – Mūsu pakalpojumi). Šī privātuma politika ir paredzēta, lai sniegtu jums labāku izpratni par mūsu apkopotajiem datiem, un iemeslu, kāpēc mēs apkopojam šādus datus, veidu, kādā mēs apstrādājam šos datus, struktūras, ar kurām mēs dalāmies ar minētajiem personas datiem, Jūsu tiesības attiecībā uz šādu datu vākšanu, apstrādi un kopīgošanu, kā arī jebkuru citu būtisku ar privātumu un drošību saistītu jautājumu.

Jebkuri personas dati, kurus jūs sniegsiet vai kuri jau ir mūsu rīcībā, tiks apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un tajā noteiktajā veidā. Visa informācija tiks sniegta, izmantojot jebkuru Game Lounge vietni (“Tīmekļa vietne”) vai jebkuru citu līdzekli, ko Game Lounge laiku pa laikam var darīt pieejamu.

Izlasot šo politiku, jūs saprotat, ka jūsu personas dati var tikt izmantoti veidos, kas tiek aprakstīti šajā privātuma politikā. Ja nepiekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet vietni vai citādi nesniedziet mums savus personas datus.

Visas atsauces šajā politikā uz “Game Lounge”, “Mums”, “Mēs” vai “Mūsu” attiecas uz Datu kontrolieri, proti, Game Lounge Limited, uzņēmums reģistrēts Maltā, kura reģistrācijas numurs ir C 53144 un kura juridiskā adrese ir Level 5. , Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta un kas ir vietnes īpašnieks onlinecasino.lv

Visa Personas datu apstrāde, ko veic Game Lounge, kā paredzēts šajā Privātuma politikā, tiek veikta saskaņā ar:

– Maltas Datu aizsardzības likumu (turpmāk “DPA” — Maltas likumu 586. nodaļa), kā arī jebkuriem citiem papildu tiesību aktiem, kas izdoti saskaņā ar DPA un kuri laiku pa laikam var tikt grozīti; un

– Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016. gada 27. aprīļa regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti, kas atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk tekstā – “regula” vai “VDAR”).

DPA un VDAR turpmāk kopā tiks saukti par “Datu aizsardzības likumiem”.

Game Lounge nosaka Personas datu apstrādes līdzekļus un mērķus un tāpēc darbojas kā “Datu pārzinis” saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem.

DEFINĪCIJAS

Sīkfaili

“Sīkdati” ir neliels datu kopums, kas tiek glabāts Lietotāja ierīcē

Datu pārzinis

Game Lounge, Ltd; reģ nr.: C53144. Adrese: Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta

Datu aizsardzības speciālista kontakta e-pasts: [email protected].

Datu apstrādātājs

“Datu apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

Datu subjekts

“Datu subjekts” ir fiziska persona, uz kuru attiecas Personas dati.

Personas dati

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas Jūs identificē individuāli vai attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Lietošanas dati

“Lietošanas dati” ir informācija, kas tiek automātiski savākta izmantojot tīmekļa vietni (vai Game Lounge izmantotos trešās puses pakalpojumus), kas var ietvert: IP adreses , dažādu informāciju par katru apmeklējumu un informāciju interneta vietņu un lapu apmeklēšanas secību, un citus parametrus par ierīces operētājsistēmu un/vai Lietotāja informāciju tehnoloģiju vidi.

Lietotājs

“Lietotājs” ir persona, kas izmanto onlinecasino.lv, ja vien nav norādīts citādi, sakrīt ar datu subjektu.

DROŠĪBA

“Game Lounge” glabā Jūsu Personas datus digitāli šifrētos cietajos diskos.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mūsu rīcībā esošie personas dati tiek aizsargāt, izmantojot augstākās nozares standarta drošības procesus un sistēmas. Mūsu apņemšanās aizsargāt personas datus ir ne tikai ar kvalitāti un augstiem standartiem, bet arī ar vislabāko un efektīvāko tiesību aktu piemērošanu. Mums ir pienākums apstrādāt personas datus tikai tad, ja šāda apstrāde ir pamatota ar patiesu un likumīgu iemeslu to darīt, pamatojoties uz kādu no VDAR noteiktajiem juridiskajiem pamatiem.

PERSONAS DATI, KO JŪS MUMS SNIEDZAT

Jūs varat mums sniegt savus personas datus:

Tālāk mēs parādām detalizētu datu kopu, kuru mēs Jums lūdzam obligāti vai pēc izvēles dažādos posmos, kuros jūs varētu būt iesaistīts.

Procesa nosaukumsObligātie personas datiIzvēles personas dati
Saziņas veidlapas pakalpojumiVārds, e-pasta adrese, Lietojuma dati un sīkfailu datiNav
Jaunumu saņemšana e-pastā (newsletter)E-pasta adrese, Lietošanas dati un sīkfailu datiNav

PERSONAS DATI, KO MĒS IEVĀCAM NO JŪSU IERĪCES

Mēs izmantojam lietošanas paradumu datus un sīkfailus, lai pārvaldītu mūsu vietni, kā arī pārliecināties, ka saturs no Mūsu vietnes tiek parādīts jums un jūsu ierīcei visefektīvākajā veidā. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailiem, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku.

PERSONISKĀS APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Procesa nosaukumsApstrādes likumīgais pamats
AbonementiPiekrišana
Sazināšanās veidlapas pakalpojumiLeģitīma interese un piekrišana

APSTRĀDE UZ MŪSU LEĢETĪMO INTEREŠU PAMATOJUMS

Leģitīma interese pastāv, ja Mums ir uzņēmējdarbības vai komerciāls iemesls, kādēļ personas dati tiks apstrādāti. Šādā gadījumā mēs apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus un veidu, kādā šie dati tiek apstrādāti, un nodrošināt, lai šāda apstrāde nebūtu negodīga pret Jums vai Jūsu interesēm.

DATU APSTRĀDE BALSTOTIES UZ JŪSU PIEKRIŠANU

Jūsu piekrišana nav vienīgais pamats, uz kuru mums ir atļauts vai mums būtu jāpaļaujas, lai apstrādātu Jūsu personas datus. Mēs apstrādāsim personas datus tikai uz jūsu piekrišanas pamata, ja mēs nevaram vai citādi neizvēlamies paļauties uz jebkādu juridisku pamatojumu (piemēram, atbilstību juridiskajām saistībām vai leģitīmajām interesēm). Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā pašā veidā, kādā Jūs to iepriekš sniedzāt. Gadījumā, ja jūs izmantojat savas tiesības atsaukt piekrišanu, mēs noteiksim, vai mēs varam (vai mums ir pienākums) apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz jebkuru citu juridisku pamatojumu, kas nav piekrišana. Ja tas tā ir, mēs par to jūs informēsim. Jebkura šāda Jūsu piekrišanas atsaukšana neatsauks apstrādes darbības, kas veiktas pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Lai izvairītos no jebkādām šaubām, vēlamies norādīt, ka tajos ierobežotajos gadījumos, kad nevaram vai neizvēlamies paļauties uz citu juridisku pamatojumu (piemēram, uz mūsu leģitīmajām interesēm), mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

Gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (ko esam skaidri un nepārprotami saņēmuši no Jums), JUMS IR TIESĪBAS ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU JEBKURĀ LAIKĀ un tādā pašā veidā, kādā jūs to mums būsiet nodrošinājis.

Ja izmantosiet savas tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu (rakstot mums uz zemāk norādīto fizisko vai e-pasta adresi), mēs noteiksim, vai pastāv alternatīvs tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei (piemēram, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu), ja mums būtu juridisks pilnvarojums (vai pat pienākums) apstrādāt jūsu personas datus bez jūsu piekrišanas, un, ja tā, tad mēs par to jūs informējam.

Kad mēs lūdzam šādus personas datus, Jūs vienmēr varat atteikties tos sniegt, taču, ja atsakāties sniegt mums nepieciešamos datus, ko mēs izmantojam pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt šādus pakalpojumus (īpaši, ja piekrišana ir vienīgais juridiskais pamats, kas mums ir pieejams).

Precizējot, piekrišana nav vienīgais iemesls, kas ļauj mums apstrādāt Jūsu personas datus. Iepriekšējā sadaļā mēs norādījām uz dažādiem iemesliem, uz kuriem mēs paļaujamies, apstrādājot jūsu personas datus konkrētiem nolūkiem.

CITI MĒRĶI

Mums var būt nepieciešams izmantot un saglabāt Jūsu personisko informāciju; zaudējumu novēršanai; un lai aizsargātu mūsu vai citu personu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

DATU UZGLABĀŠANA

Mums ir jāglabā jūsu dokumenti saskaņā ar mūsu datu saglabāšanas politiku. Pēc šī perioda jūsu personas dati tiks neatgriezeniski iznīcināti. Jebkuri personas dati, kurus mēs glabājam pakalpojumu paziņojumiem, mēs glabāsim līdz brīdim, kad paziņosiet mums, ka vairs nevēlaties saņemt šos datus. Ja jums nepieciešama papildu informācija par saglabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].

Mēs saglabājam datus ierobežotu laiku, kad tie ir jāuzglabā likumīgiem uzņēmējdarbības vai juridiskiem nolūkiem. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu pakalpojumi aizsargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas dzēšanas. Šī iemesla dēļ var būt aizkave starp brīdi, kad kaut ko izdzēšat, līdz brīdim, kad kopijas tiek izdzēstas no mūsu aktīvajām un rezerves sistēmām.

VAI MĒS KOPĪGOJAM JŪSU PERSONAS DATU?

Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar trešo pušu piegādātājiem, lai nodrošinātu jums vislabāko pakalpojumu.

Trešās pusesPakalpojumaVietasDati
Google Ireland Limited (saite uz viņu konfidencialitātes politikuGoogle Analytics: izseko un pārbauda onlinecasino.lv
Google Tag pārvaldnieks: tagu pārvaldības pakalpojumi; Google disks: saglabā un pārvalda dublējumus
ĪrijaSīkfaili, Datu izmantošana

AUTORIZĒTA PERSONAS DATU IZPAUŠANA TREŠĀM PERSONĀM

Neskarot neko citu, kas ietverts šajā Privātuma politikā, ar jums saistītos personas datus var kopīgot ar pilnvarotām trešajām personām, kas atrodas ES/EEZ vai ārpus tās, ja šāda izpaušana ir atļauta vai nepieciešama saskaņā ar Datu Aizsardzības likumu un/vai jebkuriem citiem piemērojamiem tiesību akti. Šīs pilnvarotās trešās puses var ietvert, bet neaprobežojas ar Game Lounge uznēmuma daļām/entītijām, citas trešās puses ietver organizācijas, piemēram, tiesībaizsardzības aģentūras, sadarbības grāmatvedības un audita firmas, regulatorus, digitālā mārketinga un citas iestādes. Mēs varam arī kopīgot šādus personas datus ar organizācijām, kuras ir iepazīstinājušas Jūs ar mums, trešās partijas ar kurām esat mums lūdzis vai atļāvis kopīgot savus datus, vai jebkuru citu trešo personu, ar kuru mums noteikti ir jākopīgo jūsu personas dati, lai varētu nodrošināt Jūsu pieprasītos produktus un/vai pakalpojumus. Kopīgotie personas dati būs atkarīgi no produkta/-iem un/vai pakalpojuma/-iem, ko izvēlaties izmantot.

Ja jebkādi šādi personas dati ir jāpārsūta ārpus EEZ — Eiropas Ekonomikas zonas, Mēs nodrošinām, ka ir ieviesti visi nepieciešamie un atbilstošie aizsardzības pasākumi. Mēs varam arī izpaust personas informāciju citiem uzņēmumiem saistīto vai meitasuzņēmumu ietvaros un biznesa partneriem vai mūsu uzņēmējdarbības tiesību pārņēmējiem. Veids, kādā tiek apstrādāta datu pārsūtīšana ārpus EEZ, ir sīkāk aprakstīta tālāk. Jūsu personas dati nekad netiks izpausti trešajām personām to mārketinga nolūkos (ja vien jūs tam nedodat savu piekrišanu).

PERSONAS DATU KOPLAIKŠANĀS AR CITĀM SAŅĒMĒJU KATEGORIJĀM

Attiecīgie dati tiks izpausti vai kopīgoti (un visos gadījumos saskaņā ar datu aizsardzības likumiem) ar Game Lounge dalībniekiem un darbiniekiem, un citām vienībām Game Lounge ietvaros (piemēram, saskaņā ar juridiskajām saistībām) un/vai saistītajām struktūrām un/vai apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā, ja tas attiecas uz kādu no šajā Privātuma politikā uzskaitītajiem mērķiem (tostarp mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina mājas lapas funkcionalitāti). Personisko informāciju mēs kopīgosim tikai, lai sniegtu pakalpojumus, kurus no mums pieprasāt, vai jebkura cita likumīga iemesla dēļ (tostarp autorizētu datu izpaušanu, kam nav nepieciešama jūsu piekrišana).

Jebkura šāda autorizēta izpaušana tiks veikta saskaņā ar datu aizsardzības likumiem (piemēram, visiem Mūsu datu apstrādātājiem ir līgumsaistības balstoties uz datu aizsardzības likumos noteiktajām prasībām, tostarp stingrs pienākums saglabāt visu saņemto informāciju konfidenciālu, un nodrošināt, ka darbiniekiem/personālam ir arī līdzīgi pienākumi). Minētajiem pakalpojumu sniedzējiem (mūsu apstrādātājiem) ir arī vairāki citi pienākumi (jo īpaši tie, kas noteikti GDPR 28. pantā).

Jūsu personas dati nekad netiks kopīgoti ar trešajām pusēm to mārketinga nolūkos (ja vien jūs tam nedodat savu piekrišanu).

INTERNETA KOMUNIKĀCIJAS

Ar interneta starpniecību nosūtītie dati var tikt pārsūtīti pāri starptautiskajām robežām pat tad, ja informācijas sūtītājs un saņēmējs atrodas vienā valstī. Mēs nevaram būt atbildīgi par neko, ko esat izdarījis jūs vai jebkura trešā puse saistībā ar jebkādiem personas datiem, pirms mēs tos esam saņēmuši, tostarp, bet ne tikai, personas datu pārsūtīšanu no jums mums caur valsti ar zemāku datu aizsardzības līmeni, nekā tas ir Eiropas Savienībā, un tas, izmantojot jebkādas tehnoloģijas (piemēram, WhatsApp, Skype, Dropbox utt.).

Turklāt mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par jūsu datu drošību, kamēr tie tiek sūtīti caur internetu, ja vien mūsu atbildība nepārprotami neizriet no Maltā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

PERSONAS DATU PRECIZITĀTE

Tiek pieliktas visas pūles, lai mūsu rīcībā esošie personas dati par jums būtu atjaunināti un pēc iespējas precīzāki. Jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums, sazinoties ar mums tālāk aprakstītajā veidā. Ja atklājat neprecizitātes, mēs tās izlabosim un nepieciešamības gadījumā izdzēsīsim. Lūdzu, skatiet tālāk detalizētu sarakstu ar Jūsu likumīgajām tiesībām saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM

Saites, kuras ved uz trešo pušu vietnēm, ir skaidri marķētas, un mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par šādu vietņu saturu (tostarp jebkādu piemērojamo privātuma politiku). Mēs Jums iesakām izlasīt jebkuru šādu trešo pušu vietņu privātuma politiku.

DATU PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ

Jūsu personas dati tiks pārsūtīti ārpus EEZ vai jebkuru citu valsti ārpus EEZ, tikai, ja Eiropas Komisija tajā ir atzinusi atbilstošu aizsardzības līmeni (sauktas arī par “baltajā sarakstā iekļautajām valstīm”- uzskaitīti šeit https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) šādos gadījumos: Kad Jūs esat skaidri piekritis to darīt; Kad ir nepieciešams noslēgt vai izpildīt līgumu, kas noslēgts starp Jums un Game Lounge; lai būtu saskaņā ar visiem juridiskajiem pienākumiem vai pienākumiem.

Gadījumā, ja personas dati tiek pārsūtīti ārpus EEZ, Game Lounge ietvaros vai kādam no Game Lounge biznesa partneriem, mēs nodrošinām, ka tiek īstenoti visi atbilstošie drošības pasākumi, lai nodrošinātu tādu pašu aizsardzību un tādus pašus standartus, kādi tiktu piemēroti EEZ. Jums ir tiesības saņemt šādu drošības pasākumu kopiju, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto adresi.

Tiks izmantoti līgumi, kuros ietvertas ES līguma standartklauzulas (ES paraugklauzulas), kas nosaka, ka subjektam, kas saņem personas datus, ir jāizmanto tie paši standarti, kādi uz tiem attiektos EEZ. Ja kādi dati tiks pārsūtīti uz ASV un datu saņēmējs ir reģistrēts Privacy Shield (sistēma, kas nodrošina personas datu aizsardzību), tie tiks pieņemti ar tādu pašu aizsardzības līmeni, kādu apstiprinājusi Eiropas Komisija.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Game Lounge apņemas Jums palīdzēt vislabākajā iespējamajā veidā, ja Jūs izvēlaties izmantot kādas no savām tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datiem. Atsevišķos gadījumos mums var būt nepieciešams pārbaudīt Jūsu identitāti, pirms mēs piekrītam Jūsu pieprasījumam izmantot attiecīgās tiesības.

Juridiskais privātuma politikas atjauninājums: savā vietnē mēs izmantojam salīdzināšanas rīku, lai uzlabotu jūsu (lietotāja) pieredzi. Kad izvēlaties salīdzināt kazino, noklikšķinot uz tiem, mēs izmantojam salīdzināšanas funkcionalitāti, kas saglabā noteiktus datus jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas funkcijā sessionStorage. Mēs neapstrādājam nekādus personas datus, izmantojot šo salīdzināšanas rīku. Turklāt, mēs saglabājam salīdzināšanas rīkjoslas vizuālo stāvokli, kas norāda, vai tas ir “atvērts”, “slēgts” vai “minimizēts”. Šī informācija par stāvokli ļauj mums saglabāt vēlamo rīkjoslas skatu jūsu turpmākajiem apmeklējumiem.

UZŅĒMUMA INFORMĀCIJA

Ja jums ir kādi jautājumi/komentāri par privātumu vai, ja vēlaties izmantot kādas no savām individuālajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: [email protected] vai rakstot uz iepriekš norādīto adresi.

IZMAIŅAS ŠAJĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ

Game Lounge patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas privātuma politikā. Ieteicams bieži pārbaudīt šo lapu, atsaucoties uz pēdējās atjaunināšanas datumu. Ja izmaiņas skar darbības, kas veiktas, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, Game Lounge, ja nepieciešams, iegūs jaunu Lietotāja piekrišanu.

Pēdējā atjaunināšana: 2023-01-06

Autors
Galda spēļu entuziasts
Oskars ir rakstu autors ar vairāku gadu pieredzi tiešsaistes kazino nozarē. Savulaik, strādājot kā LIVE kazino dīleris, turklāt pēcāk kļūstot par tiešsaistes spēļu operatoru apmācību vadītāju, Oskars attīstījis nepieciešamās iemaņas, kā arī guvis izpratni par šīs sfēras aktualitātēm. Ā, un vēl kas – viņš jau labu laiku smalki apraksta kazino industrijā notiekošo.

Tavi kazino tiks notīrīti

Vai esi pārliecināts?